Obchodzili „Dzień Seniora” i II rocznicę „Słonecznej Jedynki”

530
Członkowie, sympatycy klubu oraz zaproszeni goście spotkali się przy słodkim poczęstunku (własnoręcznie zrobionym przez klubowiczki) i herbatce, wymieniono życzenia i podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność klubu, przewodniczący klubu Wojciech Kuc przypomniał o dotychczasowej działalności i aktywności seniorów. Klub Seniora „Słoneczna Jedynka” otrzymał prezenty urodzinowe od przedstawicieli zaproszonych instytucji. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania wysłuchali występu wokalnego  Michaliny Bartyzel oraz celebrowali swoje święto przy muzyce zespołu rodzinnego Pawła i Stanisława Szymuli. Na zakończenie imprezy seniorzy bawili się wspólnie przy akompaniamencie  gry na akordeonie   Marcina Olejnika. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: wiceprezydent  Zofia Szymańska, radni: Krzysztof Kuchta i Beata Stańczyk, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  Wanda Rybak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Szustorowska oraz zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Kubacka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Stanisława Wąchała, dDyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Ewa Męcina, inicjator i założyciel teatru ds. ciężkich Janusz Dziubałtowski, prezes Klubu Seniora 50+ Wojciech Kliszewski, prezes Klubu Seniora Roland Kazimierz Kwek, koordynator Klubu Integracji Społecznej Izabela Kaczmarek.