Wybrano ławników sądowych na kadencje 2016 – 2019

587
Do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim kandydowali: Zbigniew Paweł Biernacki, Ryszard Eugeniusz Biniek, Bogumiła Aniela Drozdowska, Bogumiła Juda, Marzena Jadwiga, Kacperska, Teresa Urszula Łopińska, Katarzyna Barbara Smolarczyk, Tomasz Wchoń, Agnieszka Maria Walasik, Teresa Halina Zając, Grażyna Spała i Cezary Adam Kaszuba. Tylko ostatnia dwójka nie uzyskała wymaganej liczby głosów. Natomiast Monika Romualda Baran, Wacława Helena Bąk, Barbara Gajewska i Bogusława Alicja Gałecka zostały wybrane do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Pozostali kandydaci nie zdobyli wymaganej liczny głosów (Elżbieta Ewa Bill Bukowska, Elżbieta Iwona Gładka, Małgorzata Bogumiła Kulbas, Beata Katarzyna Łazowska – Sujka, Teresa Jolanta Szmidt, Teresa Śmiechowicz).

Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim radni dokonali spośród czterech kandydatów: Anna Janina Andrzejczak, Marzanna Stanisława Popławska, Krzysztof Grzegorz Żyto i Bożena Antonina Stańdo. Tylko ostatnia kandydatka nie uzyskała wymaganej liczby głosów. Natomiast do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim kandydował Wiesław Władysław Rychta, ale nie zdobył poparcia większości radnych.