X Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej

389
Jego organizatorem jest Zespół Szkół nr 8 w naszym mieście w partnerstwie z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury. Zebranych powitała Elżbieta Wilczyńska, dyrektor ZS nr 8 oraz Anna Zwardoń, dyrektor DOK-u. Dyrektor szkoły podkreśliła, że patriotyzm nie musi być nudny i niemodny, o czym świadczy duże zainteresowanie konkursem. Dyrektor placówki kultury przedstawiła ewolucję, jaką przeszedł Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej na przestrzeni tych 10 lat. Zabrał głos również Krzysztof Kuchta, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.

Część konkursowa chwytała za serce. Uczestnicy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyśpiewali, czym dla nich jest ojczyzna. Prezentacje oceniało jury w składzie: przewodnicząca – Katarzyna Małek – Państwowa Szkoła Muzyczna w Tomaszowie Maz., członkowie: Renata Walesińska – Państwowa Szkoła Muzyczna w Tomaszowie Maz., Halina Szczucińska – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta, Krystyna Koselak – prezes Klubu Kwadransowych Grubasów, działaczka społeczna, oddany przyjaciel ZS nr 8 i Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.

Jury miało twardy orzech do zgryzienia, gdyż poziom umiejętności występujących był bardzo wysoki. Sam konkurs wspiera postawę patriotyczną młodego pokolenia. Propaguje treści patriotyczne poprzez edukację artystyczną dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Organizatorzy dziękują uczestnikom, ich instruktorom i nauczycielom jak również sponsorom.

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień nastąpi 11 listopada 2015 (środa) o godz. 14.30 w Kościele Św. Marcina w Tomaszowie Maz. przy ul. Gminnej 21 w dzielnicy Białobrzegi podczas Koncertu Laureatów X Jubileuszowego Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.