Miasto i gmina starają się o środki na budowę nowej drogi

586
W przypadku otrzymania dofinansowania, wybudowany zostanie odcinek o długości 2,38 km. Miasto miałoby wybudować odcinek o dł. 485 m.  Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego i przystosowanie terenów inwestycyjnych pod przyszłą działalność gospodarczą. W ramach zdania wybudowana zostanie również sieć uzbrojenia (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna wraz z tłocznią ścieków,  wodociąg oraz sieć elektroenergetyczna).

Wartość całkowita zadania wynosi ponad 19 653 681,37 zł.