Wyciągamy Dzieci z Bramy

796
Celem konkursu „Na najciekawszą inicjatywę artystyczną realizowaną w przestrzeni miasta” jest rozbudzenie entuzjazmu dzieci i młodzieży do animacji i aktywnych zmian charakteru otoczenia poprzez twórczą aktywność. Wzbudzenie u młodych ludzi refleksji na temat domu, miasta i okolicy, w której żyją i pobudzenie do myślenia o znanych sobie miejscach w innym kontekście, jak o przestrzeni twórczych eksploracji.

W konkursie mogą brać udział osoby w wieku do 14 lat. Na konkurs można składać opisy pomysłów na przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne, których efekty będą zaprezentowane w otwartej przestrzeni miasta (happeningi, plenerowe wystawy, twórcze interakcje z mieszkańcami, akcje artystyczne, pokazy, spektakle uliczne itp.). Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 2 opisy swoich pomysłów, z czego tylko jeden może być nagrodzony.

Zgłoszone na konkurs prace muszą być opatrzone  metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce realizacji inicjatywy oraz godło /symbol/ autora oraz załączoną kopertę oznaczoną tym samym godłem zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia.