Wizyta przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego w 25 BKPow.

589
Po powitaniu przez Dowódcę 25 BKPow. gen. bryg. dr Stanisława Kaczyńskiego, na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim delegacja wzięła udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które były współorganizowane wraz z 25 BKPow. przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki.

Po zakończeniu uroczystości przedstawiciele Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego udali się do 25 BKPow., gdzie na sali briefingowej gen. bryg. Kaczyński zapoznał gości z historią, przeznaczeniem i zadaniami związku taktycznego oraz przedstawił doświadczenia zdobyte przez żołnierzy w ramach pełnienia służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Po zakończeniu briefingu  goście zwiedzali Salę Tradycji, a ich przedstawiciel po wpisaniu się do księgi pamiątkowej wymienił się upominkiem z dowódcą 25 BKPow.

Następnym elementem wizyty była prezentacja symulatora szkolenia ogniowego ŚNIEŻNIK, na którym żołnierze Brygady, w codziennym szkoleniu podnoszą swoje umiejętności strzeleckie oraz prezentacja statyczna uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu  pododdziałów komponentu lądowego 25 BKPow.

Kolejnym punktem była wizyta gości na lotnisku w 7 dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku, gdzie m. in. zaprezentowano prezentacją statyczną zasadniczego uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu  pododdziałów komponentu powietrznego 25 BKPow.

Ostatnim elementem wizyty delegacji wojskowego korpusu dyplomatycznego w 25 BKPow. było wspólne zdjęcia na tle pomnika Iskry.
 
Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak
kpt. Tomasz Pierzak