Święto Niepodległości. Lekcja historii w przedszkolu nr 3.

437
Dzieci z grupy IV i V pod kierunkiem nauczycielek Danuty Świtkowskiej, Barbary Kania i Kingi Chachuła  przedstawiły program słowno-muzyczny, w którym opowiedziały krótko historię Polski  w okresie zaborów oraz walkę narodu polskiego o wolność. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Występ urozmaicił taniec z flagami w wykonaniu dzieci z grupy „Misie” oraz Czardasz wg metody Batti Strauss w wykonaniu dzieci z grupy  „Zajączki”. Atmosfera w czasie uroczystości była podniosła i niezwykle wzruszająca.