OBYWATEL.GOV.PL – usługa przyjazna obywatelom

437
Na stronie OBYWATEL.GOV.PL znajdują się opisy najpopularniejszych usług, tj. jak wyrobić dowód, paszport,  prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Struktura strony systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych.System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod nr 222 500 115, można dowiedzieć się gdzie i w jaki sposób załatwić daną sprawę.