Jan Długosz – lekcje biblioteczne

607
W roku obchodów jubileuszu 600 rocznicy ur. Jana Długosza biblioteka zachęca dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej i ich wychowawców do udziału w spotkaniach, które będą poświęcone wybitnemu historykowi polskiemu i epoce, w której żył. Korzystając ze źródeł informacji bezpośredniej (słowników, encyklopedii, leksykonów) dzieci pod opieką bibliotekarza zapoznają się z życiem i twórczością sławnego dziejopisarza.

Lekcje będą odbywać się w dniach 17.11 – 27.11 br. w godz. 10:00 – 13:00.
 
Zapisy na zajęcia przyjmowane są pod następującym nr tel. (44)724-61-06 lub na miejscu w bibliotece przy Pl. Kościuszki 18. Osoba do kontaktu, Katarzyna Długosz – kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MBP.