Wizyta studyjna w zamku Króla Kazimierza Wielkiego

509
Gości powitał Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pani Barbara Maciejczyk oraz Kierownik Referatu Inwestycji Pan Marek Iskierka. Spotkanie, które odbyło się w zamkowej sali obrad rozpoczęto od zwiedzenia całego obiektu. Po czym uczestnicy obejrzeli krótki film ukazujący dzieje zamku oraz wypowiedzi osób związanych z tym miejscem od momentu prac wykopaliskowych po prace rekonstrukcyjne do uzyskania efektu końcowego. Bowiem głównym celem wizyty była chęć uzyskania informacji na temat realizacji zadania pn. „Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego. Po prezentacji rozpoczęto dyskusję na temat samego zamku, ale również sfer dotyczących całego samorządu lokalnego, takich jak inwestycje w gminach, budżet, działalność kulturalna, dorobek historyczny, czy potencjał turystyczny. Nastąpiła wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, krótka charakterystyka i jak się okazało jesteśmy dwiema bardzo podobnymi gminami, które wiele łączy. W związku z tym Wójtowie wykazali chęć dalszej współpracy na różnych szczeblach działalności każdego z samorządów. Na zakończenie spotkania, które przebiegło w miłej atmosferze gości zaproszono również do zwiedzenia zabytków i atrakcji turystycznych pobliskiej Spały.
 
Tekst / foto: M. Werkowska