Kraje zjednoczonej Europy

759
Nagrodę fundował poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jacka Saryusz Wolski.

Konkurs w rzetelny sposób sprawdza wiedzę młodzieży na temat historii procesu integracji, instytucji unijnych, miejsca Polski w strukturach zjednoczonej Europy oraz szeroko rozumianą wiedzę na temat państw europejskich. Patronat nad konkursem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jacek Saryusz Wolski oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, którzy ufundowali nagrody dla laureatów oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu.

Po rozwiązaniu testu konkursowego, uczniowie wysłuchali prelekcji Agaty Rokseli z Biura Poselskiego dr Jacka Saryusz Wolskiego na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz bieżących wydarzeń międzynarodowych. Laureatami pierwszego miejsca zostali: Filip Kościsty z II LO oraz Klaudia Gencel z I LO, którzy w marcu przyszłego roku odwiedzą Brukselę. Kolejne miejsca zajęli: Adrianna Olczyk- Wojtaszek I LO, Jakub Smólski II LO, Paweł Dymkowski II LO oraz Adam Kielski I LO. Nagrody i gratulacje laureatom wręczali: Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Beata Stańczyk, Agata Roksela oraz dyrektor MDK Tomasz Zdonek.

– Konkurs Kraje zjednoczonej Europy ma już swoją kilkuletnią tradycję i cieszy się uznaniem ze strony młodzieży, przede wszystkim dlatego, że najlepszym uczestnikom umożliwia wyjazd do Brukseli i zobaczenie z bliska instytucji unijnych. Dlatego serdeczne podziękowania kieruję do Biura Poselskiego dr Jacka Saryusz Wolskiego oraz Komisji Europejskiej w Polsce za życzliwość i współpracę, która umożliwia „emdekowi” organizowanie kolejnych edycji konkursu. Poziom wiedzy prezentowany przez tomaszowską młodzież jest naprawdę bardzo wysoki i wszystkim uczestnikom należą się wielkie gratulacje- podsumowuje dyrektor MDK Tomasz Zdonek.