Pięciu uczestników konkursu ma opracowanie koncepcji parku „Solidarność”

651
Magistrat otrzymał pięć wniosków i wszystkie zostały dopuszczone do udziału w konkursie. Suma nagród wynosi 17 000 zł.

Zadaniem projektu konkursowego jest wskazanie sposobu odwrócenia centrum Tomaszowa w stronę rzeki Wolbórki i stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym wskazaniem na przebudowę istniejącego amfiteatru. Uczestnicy konkursu mają zaproponować sposób uatrakcyjnienia terenów nadrzecznych w Parku "Solidarność" wraz z istniejącym amfiteatrem.

W projekcie należy zaproponować m.in. wprowadzenie elementów zachęcających mieszkańców do korzystania z parku oraz podnoszących atrakcyjność miejsca i poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy konkursu powinni także zaplanować budowę zadaszonej widowni, toalety publicznej, a także toalety dla zwierząt domowych.

Nowa koncepcja Parku "Solidarność" stanowi jeden z elementów rewitalizacji centrum naszego miasta. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej 15 marca 2016 roku. Przypomnijmy, że wyniki ekspertyzy przeprowadzonej przez zespół rzeczoznawców Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wykazały, że skuteczna naprawa dotychczasowej muszli koncertowej przestała być możliwa.

Sąd konkursowy po dokonaniu oceny złożonych wniosków postanowił dopuścić do udziału w konkursie i zaprosić do złożenia pracy konkursowej wszystkich uczestników konkursu jako spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu. Dwa podmioty, które biorą udział w konkursie pochodzą z Łodzi, a trzy z Tomaszowa.