Interaktywna tablica trafiła do Szkoły Podstawowej nr 12

450
Szkoła uczestniczy w programie „Moje miasto bez elektrośmieci” od samego początku jego funkcjonowania. Placówka realizuje misję akcji poprzez promowanie i realizację ekologicznych postaw oraz organizację zbiórek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Już od pierwszej zbiórki elektrośmieci szkoła pokazała, że włączyła się w program z dużym zaangażowaniem. Uczniowie, pracownicy szkoły, a także lokalna społeczność uzbierali wtedy ponad 7 ton zużytego sprzętu. Od tej pory szkoła systematycznie organizuje zbiórki elektrośmieci, za które została dotychczas nagrodzona łącznie pięcioma tablicami interaktywnymi – najcenniejszymi nagrodami w programie. Ostatnią otrzymała w trakcie uroczystego apelu 8 grudnia, podczas, którego przedstawiciele organizacji ElektroEko przekazali na ręce dyrekcji i nauczycieli cenną nagrodę. Na uroczystym apelu obecne były również zastępca prezydenta miasta Zofia Szymańska oraz zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Pani Halina Szczucińska. Szkolna koordynator programu Renata Sawińska zapowiedziała, że placówka już planuje kolejne zbiórki.

W ślad za szkołą poszły kolejne placówki edukacyjne w Tomaszowie Mazowieckim, które przyłączyły się do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.