Przebudowa wiaduktu w Białobrzegach prawie na finiszu

630
 W ramach prac powstała już konstrukcja nośna obiektu, która przygotowana jest do betonowania. Wykonano także strefy przejściowe po obu stronach wiaduktu. Ruch pojazdów i pieszych zostanie wznowiony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 Przypomnijmy, że przetarg na przebudowę wiaduktu wygrało Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane DROBET, a w zakres zamówienia wchodzi budowa wiaduktu drogowego wraz z dojazdami, wykonanie wodociągu podwieszonego do wiaduktu oraz linii telekomunikacyjnej napowietrznej zlokalizowanej nad wiaduktem.
 Koszt realizacji inwestycji wynosi 2 852 370,00 zł. Gwarancja będzie obowiązywała przez 10 lat.