Podsumowanie działalności szkoleniowej i współzawodnictwa w 2015 roku

735
– „Mijający 2015 rok charakteryzował się dużym natężeniem zadań, które realizowały oddziały 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Zadanie te zostały wykonane przez żołnierzy i pracowników wojska na bardzo dobrym i dobrym poziomie” – powiedział w czasie swojej przemowy Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej generał brygady doktor Stanisław Kaczyński.

– „Z zadowoleniem stwierdzam, iż nasze zaangażowanie, trud i wysiłek zostały zauważone i docenione przez przełożonych. W związku z powyższym słowa uznania i podziękowania kieruję do wszystkich żołnierzy i pracowników wojska, którzy w warunkach zachodzących przemian w Siłach Zbrojnych RP, rozwijają zdolność bojową brygady i z pełnym zaangażowaniem wypełniają swoją żołnierską powinność” – powiedział gen. bryg. Kaczyński.

Przykładem ostatnich lat prowadzono rywalizację o miano najlepszego pododdziału  we współzawodnictwie ogólnym oraz wyłoniono „Podoficera roku 2015 w 25BKPow.” i „Szeregowego roku 2015 w 25BKPow.

Gen. bryg.  Kaczyński wyróżnił przedstawicieli pododdziałów, którzy zajęli pierwsze miejsca we współzawodnictwie ogólnym:

W grupie oddziałów kawalerii powietrznej za pierwsze miejsce 1. batalion kawalerii powietrznej wręczając Buńczuk przechodni wraz dyplomem uznania Dowódcy 1bkpow. podpułkownikowi Krzysztofowi Sarnowskiemu.  Drugie miejsce zajął 7. batalion kawalerii powietrznej.

W grupie lotniczej za pierwsze miejsce 1.dywizjon lotniczy wręczając Puchar Przechodni i dyplom uznania Dowódcy 1.dlot. podpułkownikowi Mirosławowi Guzdkowi. Drugie miejsce zajęła Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej, natomiast na trzecim miejscu uplasował się 7. dywizjon lotniczy.

W grupie oddziałów dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia za pierwsze miejsce 25. batalion logistyczny wręczając Puchar Przechodni i dyplom uznania Dowódcy 25blog. podpułkownikowi Wojciechowi Jakóbczykowi. Drugie miejsce zajął 25. batalion dowodzenia.

Generał Kaczyński nadał również tytuł „Podoficera roku 2015 w 25BKPow.”, którym Kapituła wyróżniła plutonowego Andrzeja Ślimaka z 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz tytuł „Szeregowego roku 2015 w 25BKPow.”, którym został wyróżniony starszy szeregowy Damian Kopiecki z 1 batalionu kawalerii powietrznej.

Dowódca 25 BKPow. gen. Kaczyński wręczył również listy gratulacyjne wyróżnionym żołnierzom, podziękował także za trud w zdobyciu wspominanych tytułów życząc tym samym dalszych sukcesów w kolejnym roku.

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak
kpt. Tomasz Pierzak