Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim

480
W BIO wszyscy mieszkańcy Tomaszowa mogą m.in. uzyskać informację o uprawnieniach przysługujących osobom zgłaszającym problem oraz informację o obowiązkach, które w związku ze sprawą, na nich ciążą, czy też informacje o trybie załatwiania poszczególnych spraw. Udzielane są także wskazówki dotyczące treści i formy pism urzędowych. Pomoc udzielana jest w zakresie spraw wchodzących w obszar zadań własnych Tomaszowa i obejmuje w szczególności sprawy: mieszkaniowe, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej i ochrony rodziny, gospodarki nieruchomościami,  ochrony środowiska i przyrody oraz edukacji, kultury i sportu. Biuro Interwencji Obywatelskiej czynne jest w godz. 7.30-15.30 (z wyłączeniem godzin prac punktu porad w ramach programu rządowego). Siedziba BIO znajduje się w Urzędzie Miasta, na parterze w pokoju nr 7.

W ramach rządowego programu bezpłatnych porad prawnych, specjaliści dyżurują w budynku Urzędu Miasta w każdy czwartek i piątek w godz. 11.30 – 15.30. Nieodpłatna pomoc  przysługuje osobom korzystającym z świadczeń pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny lub ważną legitymację weterana, czy też osobom które nie ukończyły 26 lat, bądź ukończyły 65 rok życia. W Tomaszowie, oprócz punktu w Urzędzie Miasta, porady udzielane są też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (poniedziałek, wtorek, środa w godz. 11.30 – 15.30) oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego (poniedziałek, wtorek w godz. 13.00 – 17.00, środa, czwartek piątek w godz. 9.00-13.00).