71 Rocznica Wyzwolenia Tomaszowa Mazowieckiego

644
Z tej okazji na Cmentarzu Wojennym przy ul.Smutnej odmówiono modlitwę oraz złożono kwiaty przy obelisku " Polegli na polu chwały 1939 – 1945r." oraz na płycie upamiętniającej żołnierzy Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945r. przy wyzwoleniu Tomaszowa na Cmentarzu Prawosławnym. Podczas uroczystości delegacja ze Starostwa Powiatowego: Jerzy Kowalczyk –  Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego oraz Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu złożyli pod pomnikami wiązanki kwiatów.