Ślubowanie Klasy Pożarniczej

921
Na spotkanie przybyli dyrektor Mirosław Fajfer, wicedyrektor Jacek Mrozicki, wicedyrektor Tomasz Tyce, komendant straży OSP Wąwał Zygmunt Musiał, zarząd straży, członkowie jednostki, nauczyciel przedmiotów pożarniczych Tomasz Wachoń, wychowawca klasy Iwona Poganowska, rodzice uczniów oraz pozostali zaproszeni goście.  W części oficjalnej uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej, otrzymali legitymacje członkowskie oraz dyplomy za dotychczasowe działania. W dalszej części młodzież uczestniczyła w klasowych otrzęsinach przygotowanych przez członków miejscowej jednostki.

Na wszystkich czekał słodki poczęstunek, a na zakończenie młodzież bawiła się wspólnie z rodzicami przy muzyce tanecznej.