Powołano Miejską Radę Gospodarczą

643
W trakcie pierwszego posiedzenia Rada zajęła się wyzwaniami demograficznymi stojącymi przed naszym miastem. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego zaprezentował Dariusz Żeleźny, dyrektor Wydziału Architektury. Jakub Olczyk kierownik Biura Partnerstwa i Rozwoju zaprezentował wspólny projekt promocji potencjału gospodarczego miasta i powiatu, złożony do konkursu ogłoszonego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Projekt dotyczy opracowani spójnej oferty inwestycyjnej i przedstawienia potencjału lokalnych przedsiębiorców. Michał Goździk, zastępca dyrektora Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej oraz Joanna Szczepańska, doradca prezydenta zaprezentowali nową stronę miasta. Celem Rady będzie zintegrowanie środowiska tomaszowskich przedsiębiorców wokół spraw związanych z rozwojem miasta. Rada będzie pełniła rolę ciała doradczego, inicjującego działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej oraz opiniującego plany i programy rozwoju.