Szkolenie lotnicze 7dlot. i PJEM

568
Loty rozpoczynają się briefingiem przedlotowym, w czasie którego załogi zapoznają się z aktualnymi warunkami atmosferycznymi, sytuacją nawigacyjną i ograniczeniami w rejonie lotów. Załogi po uzyskaniu najaktualniejszych informacji dotyczących planowanych do realizacji zadań lotniczych wykonują ostateczne obliczenia inżynieryjno – nawigacyjne.

Loty odbywają się zgodnie z zaplanowaną i zatwierdzoną przez organizatora lotów planową tabelą lotów, która powstaje na podstawie indywidualnych planów szkolenia i trening w powietrzu na dany rok danego pilota.

Każda załoga w trakcie przygotowania do lotów wykonuje przegląd przedstartowy oraz próbę przedlotową śmigłowca. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności załogi przystępują do realizacji postawionych zadań lotniczych.

09 lutego 2016r. wykonywane był loty w dzień i w nocy według przepisów VFR oraz IFR w ramach których realizowane były loty po kręgu, do strefy oraz podejścia nieprecyzyjne z wykorzystaniem radiolatarni NDB.

W czasie lotów nad kierowaniem ruchem powietrznym czuwa kontroler ruchu lotniczego, który na bieżąco prowadzi korespondencje radiową ze znajdującymi się w jego MATZ (Military Air Traffic Zone) statkami powietrznymi wydając im stosowne do sytuacji polecenia utrzymania separacji aby nie doszło do zbliżeń statków powietrznych.

Po zakończeniu lotów każda załoga indywidualnie obywa oprawę polotową, której celem jest podsumowanie wykonywanych zadań.

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak
kpt. Tomasz Pierzak