Finał XII Powiatowego Konkursu Plastycznego

664
Uczestnicy drugiego etapu wykonywali prace w jednej z dwóch kategorii: Projekt stylizacji postaci oraz Projekt malarski w stylu nawiązującym do sztuki pop artu oraz twórczości Andy’ego Warhola. W konkursie wzięło udział 78 gimnazjalistów z 13 – tu szkół gimnazjalnych powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych.
 
W czasie, gdy jury, w składzie: Piotr Wachowski, Anna Kunka – Kawełczyk, Kamila Mosiężnik, oceniało rysunki gimnazjalistów, uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny poprzedzony uroczystym otwarciem Galerii WYSPA prezentującej prace uczniów Liceum Plastycznego. Młodzież szkoły przedstawiła cechy stylu pop art oraz życie i twórczość Andy’ego Warhola. Urozmaiceniem programu artystycznego był pokaz mody, a także występy wokalne uczniów. Konkurs zorganizowały panie: Kamila Mosiężnik i Kinga Remisz – Szewczyk. Część artystyczną konkursu przygotowały panie: Agnieszka Suska oraz Małgorzata Jończyk. Oprawą muzyczną i multimedialną zajęli się: pani Joanna Mulawa, pan Jacek Dziubiński oraz pan Adam Tataradziński.
 
Jury oceniało prace wykonane w I-szym i II-gim etapie i na tej podstawie wyłoniło następujących laureatów konkursu:
 
– w kategorii projekt malarski:
I miejsce: Daria Młynarczyk, Gimnazjum nr 2 w Rawie Maz.
II miejsce: Alicja Krawiec, Gimnazjum w Czarnocinie
III miejsce: Oliwia Jędrzejec, Gimnazjum w Popielawach
 
– w kategorii projekt stylizacji postaci:
I miejsce: Iwona Guzek, Gimnazjum nr 1 w Rawie Maz.
II miejsce: Agata Galicka, Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.
III miejsce: Angelika Jaśkiewicz, Gimnazjum w Wiadernie
Wyróżnienia w konkursie otrzymały:
 
– w kategorii projekt malarski:
Wiktoria Szuwart, Gimnazjum w Wiadernie
Julia Chmielewska, Gimnazjum nr 2 w Rawie Maz.
 
– w kategorii projekt stylizacji postaci:
Magdalena Nowak, Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.
Natalia Król, Gimnazjum nr 2 w Rawie Maz.