Równa szkoła

667
Spotkanie, w którym wzięło 300 osób, rozpoczęła się bardzo miłym akcentem. Zaraz po otwarciu przez Agatę Chaber, Prezes Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii i naszą absolwentkę, oraz Grzegorza Gruchlika, Wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego nasze liceum zostało wyróżnione na działania antydyskryminacyjne. Następnie Slava Melnyk i Jan Świerszcz podsumowali projekt i zaprezentowali publikację „Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach”. Szkoły, które wzięły udział w projekcie zaprezentowały swoje perspektywy podjętych działań. My skupiliśmy się na Maratonie Równościowym, ale mówiliśmy też o naszych mundurkach, wizytach wolontariuszy AIESEC i lekcjach tolerancji. Dwa gimnazja z Gdańska i z Piątkowisk w tym samym czasie prezentowały swoje działania. Każda ze szkół miała swoje stoisko do którego podchodzili uczestnicy konferencji podzieleni na trzy grupy, by móc przez kolejne 30 minut wysłuchać naszych prezentacji , zadawać pytania i komentować nasze działania. Abruzy świetnie dały sobie radę prezentując się przed grupą nauczycieli, dyrektorów, kuratorów i doradców metodycznych.
 
W drugim dniu konferencji spotkaliśmy się z organizacjami pozarządowymi, które prezentowały swoją ofertę zajęć antydyskryminacyjnych i działań wspierających szkoły:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
Amnesty International,

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

To był bardzo dobrze spędzony czas.