Twarze muzyki – Andrzej Tyszko

704
Podczas spotkania będzie można nabyć album "Twarze Muzyki".

Album „Twarze Muzyki” ukazuje elitę polskiej sceny muzycznej i zawiera 150 wyjątkowych fotografii 70 muzyków i zespołów autorstwa Andrzeja Tyszko wykonanych w latach 1982 i 2015. Większość zdjęć powstała w okresie stanu wojennego, w czasie wyjątkowego rozkwitu znaczenia muzyki, która wtedy dla młodych ludzi była znakiem wolności i buntu.

Andrzej Tyszko swoje pierwsze projekty artystyczne realizował na początku lat 70-tych, będąc współzałożycielem Grupy Twórczej „Zwyczajna 44”. Owocem pracy tej czteroosobowej grupy było pięć socrealistycznych wystaw stanowiących odzwierciedlenie otaczającej twórców socjalistycznej rzeczywistości. W swoich pracach sprzeciwiali się oni bezdusznej szarości życia, w której przyszło im dojrzewać.

Drugim obszarem zainteresowań Grupy był akt. Powstały cztery interesujące wystawy dotyczące tego tematu, w których widoczna była z jednej strony fascynacja twórców otwartą i bezpretensjonalną nagością, a z drugiej poszukiwanie indywidualnej interpretacji tego ponadczasowego tematu. W latach 1974 – 80 powstało łącznie dziewięć wystaw, które były eksponowane w ponad 30 miastach Polski.

źródło: twarzemuzyki.pl