Konkurs na Najpiękniejszą Palmę i Pisankę

621
Konkurs na "Najpiękniejszą Palmę i Pisankę" adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych i nieprofesjonalnych twórców.

Celem konkursu jest popularyzowanie tradycji wykonywania pisanek i palm wielkanocnych, pogłębianie więzi z regionem rawsko-opoczyńskim, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki i palmy w obrzędowości ludowej (materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia), rozwijanie kreatywności, pogłębianie umiejętności plastycznych w dziedzinie papieroplastyki oraz pobudzanie aktywności twórczej.

Warunkiem udziału w konkursie jest :
– Wykonanie pisanki i palmy wielkanocnej – max 3 prace na osobę
– określenie pracy do kategorii konkursu.
– Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje:
* Imię i Nazwisko, adres, numer telefonu(praca indywidualna)
* Nazwa Szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko wykonawcy lub klasa(praca indywidualna lub zespołowa)
* Pełna nazwa stowarzyszenia, koła, adres, numer telefonu(praca zespołowa)
*Imię i nazwisko opiekuna ( praca zespołowa i indywidualna) .

Miejsce i termin składania prac: Klub 25 BKPow. w Nowym Glinniku lub Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego, do 18 marca 2016r.

Ocena prac:


1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatorów.

2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem.

3. Prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w Kościele Garnizonowym w Nowym Glinniku, Muzeum im. A hr. Ostrowskiego i Starostwie Powiatowym

4. Prace oceniane będą w 4 kategoriach:


– Tradycyjna Pisanka Wielkanocna
– Współczesna pisanka Wielkanocna
– Tradycyjna Palma Wielkanocna
– Współczesna Palma Wielkanocna

Komisja dokona oceny prac w dniu 21 marca 2016 r. Prace, które otrzymają największe noty zostaną nagrodzone ( I, II, III miejsce, wyróżnienie).

Przy wyborze Pisanki i Palmy Wielkanocnej Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:
-Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
-Estetyka wykonania
-Walory artystyczne pracy
-W przypadku palmy i pisanki tradycyjnej, zgodność z lokalna tradycją.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 kwietnia 2016r. o godz. 17,00 w Muzeum im A. hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE