Powstanie Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości

580
Rolą Inkubatora Przedsiębiorczości będzie stworzenie warunków dogodnych dla rozwoju przedsiębiorczości, a w rezultacie nowych miejsc pracy.

Podpisany dokument określa postanowienia dotyczące współpracy w sprawie utworzenia, uruchomienia i zapewnienia funkcjonowania w naszym mieście Tomaszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, wspierającego przedsiębiorstwa typu start up.

Planowaną siedzibą Inkubatora ma być budynek po tzw. „Budowlance” przy ulicy Farbiarskiej. Placówka ma działać w ramach planowanej sieci wspierania rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim. Powstanie przy udziale środków europejskich i będzie nią zarządzał ŁARR.

Pierwszy Inkubator Przedsiębiorczości został stworzony w Łodzi, w ramach którego powstało około 50 nowych firm. Kolejny powstał w Zduńskiej Woli. Tomaszów jest drugim miastem w województwie, które w skuteczny sposób zabiega powstanie tego obiektu. Podpisanie Listu Intencyjnego to wynik współpracy trzech samorządów: województwa, miasta i powiatu. W trakcie wtorkowego spotkania, sejmik województwa reprezentował radny Arkadiusz Gajewski.