Budujemy drogę, otwieramy nowe tereny inwestycyjne!

641
Dofinansowanie w ramach tego samego konkursu otrzymał również powiat tomaszowski na rozbudowę ul. Barlickiego.
Liderem projektu na dofinansowanie drogi otwierającej nowe tereny inwestycyjne było Biuro Projektów w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Miasta. Nad wnioskiem pracowali: Izabela Młynarczyk, Magdalena Rosińska, Gabriela Strefańczyk – Wlazło, Janusz Łazowski i Adam Koziełek z Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta, a także Wiesława Starosta i Sławomir Biernacki z Urzędu Gminy Tomaszów.

Łączna kwota inwestycji wynosi 19,7 mln. Projekt otwiera tak ważne dla Tomaszowa, nowe tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców. 20ha, to bardzo duża powierzchnia, która powiększy dotychczasowe skromne możliwości inwestycyjne w Tomaszowie. To kolejny projekt, który uzyskał dofinansowanie.

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

– odcinka drogi dojazdowej o długości 0,485 km wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i zjazdami publicznymi.

– mostu na rzece Czarna Bielina;

– dróg serwisowych umożliwiających dojazd do przyległych działek;

– odwodnienia za pomocą rowów oraz systemu wpustów deszczowych połączonych z kolektorem deszczowym;

– wylotów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych;

– kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej;

– wodociągu;

sieci elektroenergetycznej;

– oświetlenia ulicznego;