Tomaszów na Zgromadzeniu Związku Miast Polskich

562
Spotkanie było połączone z przypadającym w tym roku jubileuszem 25-lecia restytucji ZMP oraz 100-leciem praw miejskich Dąbrowy Górniczej. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele parlamentu i rządu.
 
03 marca delegaci uzgodnili tezy programu działań Związku w obecnym roku. Za najważniejsze wyzwania uznali m.in. finanse samorządowe, kwestie edukacji, planowania przestrzennego. Natomiast w zespołach tematycznych dyskutowali o finansach miast (konsolidacji VAT), edukacji (likwidacji gimnazjów), polityce społecznej (program 500+) oraz ustawie o rewitalizacji. Drugiego dnia spotkania samorządowców delegaci przyjęli wnioski zespołów oraz program działania Związku na następny rok.

Źródło: www.zmp.poznan.pl