Monika Rybak uczennica SP Nr 12 laureatką konkursu matematycznego

693
Konkursy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego są organizowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W tym roku szkolnym w tych prestiżowych czterech konkursach rywalizowało 9484 uczniów. Jedyną laureatką z naszego miasta została Monika Rybak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2. Znalazła się ona w gronie sześciu laureatów konkursu matematycznego. Jako laureatka konkursu o zasięgu wojewódzkim otrzymuje ocenę celującą z matematyki, a ponadto jest zwolniona z pierwszej części sprawdzianu szóstoklasisty, uzyskując z niego najwyższy wynik. Do konkursu Monikę przygotowała nauczycielka matematyki Ewa Chachuła.

Warto podkreślić, że Monika jest rok młodsza od swoich rówieśników, gdyż rozpoczęła naukę w szkole jako sześciolatek i nie jest to jej pierwszy sukces. Reprezentowała Szkołę Podstawową nr 12 w wielu konkursach z różnych przedmiotów uzyskując w nich wysokie miejsca lub wyróżnienia.