Odpracowują długi w TTBS

738
 
Od początku lutego osoby zadłużone w Tomaszowskim TBS mają możliwość odpracowania powstałych należności. Osoby te zatrudniane są przy pracach porządkowych na terenie miasta. Nie wykonują one zadań wymagających specjalnych uprawnień czy przeszkoleń. Miasto zapewnia niezbędny do pracy sprzęt.  Dzięki ich dobrze zorganizowanej pracy udało się już uporządkować m.in: teren dołów niedaleko schronu przy ul. Strzeleckiej, plac zabaw w parku miejskim, cmentarz wojneny, park Bulwary od ul. Legionów oraz Farbiarskiej jak również kilka innych ulic i pasów drogowych. Większość osób deklaruje pracę po kilka godzin dziennie od pon do pt. Każda osoba traktowana jest indywidualnie i istnieje możliwość dostosowania warunków pracy do jej potrzeb. Pojedyncze osoby są zatrudnione np. na cmentarzu miejskim czy targowisku gdzie wykonują zadania pod nadzorem pracowników ZDiUM. Przed nami wiosna – na pewno nie zabraknie zadań do wykonania.
 Przypomnijmy, że osoby posiadające zadłużenie w Tomaszowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego mogą odrobić je w ramach wykonywania prac na rzecz miasta. Celem tego projektu jest przede wszystkim ograniczenie najbardziej drastycznych form egzekwowania należności, tj. eksmisja.  
Wniosek dotyczący odpracowania długu może złożyć dłużnik, który ukończył 18 lat i jest stroną umowy najmu lub korzysta z zadłużonego mieszkania bez tytułu prawnego. Z tej możliwości można skorzystać wówczas, gdy zadłużenie w należnościach przekracza 3 miesiące.  Za 1 pełną godzinę pracy jest naliczana kwota 12 zł. Usługi są wykonywane na rzecz komórek organizacyjnych wskazanych przez miasto.