Poczet królów i książąt polskich – Piastowie

606
Wystawa będzie prezentowana od 19 marca do 8 maja 2016 r. W scenerii wystawy istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji pt.: “Co król nosi na głowie?” oraz “Bolesław Chrobry poluje na bobry”.

Terminy lekcji prosimy ustalać telefonicznie pod nr 44 724 48 48.

Zapraszamy