Zmiany właścicielskie i zarządcze w Grupie Paradyż

686
Funkcję Prezesa Zarządu Spółek Grupy Paradyż objął Pan Adam Tępiński, natomiast Wiceprezesem została Pani Anna Tępińska – Marcinek. Stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu objęli kolejno Pan Paweł Łuczka i Pan Piotr Tokarski, wieloletni pracownicy zajmujący strategiczne stanowiska w firmie.
Z dniem 18 marca 2016 roku zmieniła się struktura właścicielska Grupy Paradyż. Pełna kontrola nad przedsiębiorstwem przeszła w ręce nowych właścicieli: Pani Anny Tępińskiej-Marcinek, Pana Adama Tępińskiego oraz Pana Stanisława Tępińskiego, współzałożyciela Grupy Paradyż. Przejęcie wszystkich udziałów przez rodzinę Państwa Tępińskich oraz stopniowo realizowana zmiana pokoleniowa to ważny krok w procesie konsekwentnego rozwoju organizacji i stałego wzrostu spółek. Sukcesorzy podkreślają, że efektywnie planowane i realizowane zmiany, wspierają stabilizację oraz równowagę rodzinnego przedsiębiorstwa.
Nowy zarząd stawia sobie za cel dalsze zwiększenie wartości firmy i rozwój działalności  w nowych obszarach. Ważne będzie także doskonalenie procesów biznesowych i operacyjnych,  w oparciu o dobry produkt, skuteczny marketing oraz szybką dystrybucję. Grupa Paradyż będzie w dalszym ciągu aktywnie działać w obszarze ekspansji zagranicznej, innowacji i wdrażania nowych technologii produkcji dla wzmocnienia pozycji lidera w branży płytek ceramicznych na krajowym  i światowym rynku.