Kilkaset osób na spotkaniu dotyczącym dotacji na wymianę pieców

896

Specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, prezydent Marcin Witko, prezes Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej i pracownicy Urzędu Miasta odpowiadali wczoraj na pytania mieszkańców dotyczące możliwości dofinansowania m.in. wymiany pieców węglowych.

Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mogą składać wstępne deklaracje o dofinansowanie. Są one potrzebne do aplikacji o środki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, którą przygotowuje Urząd Miasta.