Abolicja w NFZ, ruch w ZUS

728

Po tym jak Narodowy Fundusz Zdrowia rozesłał do swoich klientów pisma
w sprawie abolicji, w ZUS-ie pojawiło się więcej osób, porządkujących zapisy na koncie pod względem ubezpieczenia zdrowotnego.

 Abolicja NFZ dotyczy osób, które miały prawo do ubezpieczenia, ale nie złożyły
w stosownym czasie odpowiednich dokumentów. Na Salach Obsługi Klientów pojawiły się więc osoby z zaległymi dokumentami zgłoszeniowymi do ubezpieczenia zdrowotnego. Byli to główniepłatnicy składek z dokumentami dotyczącymi zgłoszeń członków rodzin swoich pracowników oraz członkowie rodzin świadczeniobiorców, którzy dopisywali się do ubezpieczeń zdrowotnych emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS.

Przypomnijmy, że pracownicy, którzy chcą zgłosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin, informują o tym swoich pracodawców. I to pracodawca sporządza stosowny dokument zgłoszeniowy, który ma obowiązek przekazać do ZUS-u.

Kto zatem i kogo może dopisać do swojego ubezpieczenia? Dopisani do ubezpieczenia zdrowotnego mogą być członkowie rodzin czyli małżonkowie oraz wstępni – tj. rodzice, dziadkowie pozostający
z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Do ubezpieczenia zdrowotnego dopisane powinny być także dzieci do 18 roku życia lub do 26 roku życia, jeśli kontynuują naukę.

Brak zgłoszenia do ubezpieczenia w stosownym czasie najczęściej wynika z zapomnienia albo niewiedzy. Dotyczy to szczególnie tych przypadków, które związane są z sezonową pracą studentów. Ubezpieczeni czasami nie zdają sobie sprawy z tego, że syn czy córka podjął wakacyjne zatrudnienie i tym samym uzyskał tytuł do własnego ubezpieczenia, które automatycznie wyłącza z ubezpieczenia rodzica. Kiedy praca sezonowa się kończy a wraz
z nią „sezonowy” tytuł do ubezpieczenia, rodzic ponownie powinien zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Niestety często nie dochodzi do ponownego zgłoszenia, przez co dorabiający chwilowo student wypada z ubezpieczenia.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik ZUS woj. łódzkim