Od soboty korekta rozkładu jazdy autobusów MZK

565

Od 8 kwietnia (2017 r.) wprowadza się następujące zmiany w kursowaniu autobusów linii:

 

Nr 3 w dni powszednie:

–       kurs z Hallera z godz.: 9:57 na 10:00;

 

Nr 5

w dni powszednie:

–       z Hallera przyspiesza się odjazd autobusu z godz.: 12:22 na 12:20,

–       kursy z Glinnika z godz.: 13:00 na 13:05, 15:32 na 15:35,

w soboty:

–       dotychczas wykonywany kurs od ul. Barlickiego o godz. 12:26, rozpoczynać się będzie od pl. Kościuszki o godz.: 12:31 – kurs do Glinnika,

–       z Glinnika kurs z godz.: 13:02 na 13:11;

Nr 9 w dni powszednie:

–       z Brzustowa z godz. 16:35 na 16:42;

Nr 14 w dni powszednie:

–       z Brzustówki:

–        kurs z godz.: 6:28 przyspiesza się odjazd autobusu na godz.: 6:25, kurs z godz.: 19:10 na 19:12.

–       kursy z Zawadzkiej:

–        z godz.: 8:30 na 8:35, 11:35 na 11:38, 12:35 na 12:38, 13:35 na 13:38, 18:30 na 18:32.

Zmiany związane są z optymalizacją rozkładu obowiązującego na czas zamknięcia odcinka ul. św. Antoniego od mostu na Wolbórce do skrzyżowania z ul. Mościckiego.

Autor Urząd Miasta