Każdy z nas ma „coś”, co może dać innym…

394

Doskonale wiedzą o tym uczniowie Zespołu Szkół nr 4, którzy kolejny raz uczestniczyli w szkolnej zbiórce żywności. W supermarkecie „Biedronka” na Niebrowie, dzięki uprzejmości i przychylności kierownictwa sklepu, odbyła się szkolna akcja „Wielkanocna Pomoc dla Dzieci”.

Wolontariusze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczyciele tuż przed świętami poświęcili swój wolny czas, a mieszkańcy osiedla podzielili się swoimi zakupami. Jak zwykle cała akcja przebiegała w miłej atmosferze. Uczniowie byli zadowoleni, że mogą bezinteresownie pomóc innym, a pracownicy i klienci „Biedronki” z serdecznością odebrali naszą akcję. Z zebranych produktów spożywczych przygotowane zostały paczki dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

Propagowanie idei wolontariatu to stały element programu wychowawczego w Zespole Szkół nr 4. Uczniowie, już od najmłodszych klas, zachęcani są do bezinteresownej pomocy innym. W szkolnych akcjach charytatywnych, obok gimnazjalistów, biorą także udział uczniowie z pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. Budujący jest fakt, że uczniowie chcą pomagać innym – zazwyczaj chętnych do pomocy jest więcej, niż wymaga tego sytuacja.

Autor: Izabela Kowalczyk Zespól Szkół Nr 4 Tomaszów Mazowiecki