Obchody Dnia Flagi RP i 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja

1025

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim, zapraszają na uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniach 2,3 maja 2017r.

Szczegółowy program uroczystości:

Autor MCK