Aktywni ekologicznie w I LO

649

W tym roku odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko – Planeta”. Jak co roku I Liceum Ogólnokształcące wysłało kilkadziesiąt prac swych uczniów. Uczniowie brali udział w kategorii praca indywidualna; tworzyli albumy o tematyce ekologicznej.

W tej edycji konkursu wielki sukces osiągnęła Paulina Kałużna z klasy IE, która pracując pod kierunkiem prof. Jolanty Janickiej zajęła III miejsce w kraju. Paulina stworzyła album pod tytułem „Przewodnik Przyrodniczy po Polsce”, w którym po mistrzowsku przedstawiła najpiękniejsze i najbardziej wartościowe przyrodniczo rejony Polski. Pracę Pauliny można obejrzeć na stronie www.eko.suwikr.pl.

Jednocześnie I Liceum Ogólnokształcące, jako jedna z trzech szkół w Polsce, otrzymało nagrodę za upowszechnianie wiedzy i aktywność.

Autor I LO