Wyjątkowy rok w „Dziesiątce”

501

Dobiega już końca realizowane w szkole zadanie pt. „Zakręceni  na ekologię” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im Tomaszowskich Olimpijczyków, refundowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączna wartość projektu wynosi 29000 zł.

 

W ramach tego programu dzieci  brały udział w licznych zajęciach terenowych, prelekcjach i warsztatach prowadzonych przez pracowników Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Źródła” z Łodzi. W tych formach zajęć w sumie uczestniczyło 585 uczniów z klas I – VI. Uczniowie odwiedzili Groty w Nagórzycach, Skansen Rzeki Pilicy i rezerwat „Niebieskie Źródła”, gdzie mieli okazję poszerzyć swoje informacje o tych miejscach. Uczestniczyli w warsztatach ekologicznych dotyczących recyklingu makulatury, oszczędzania zasobów wody i podstawowych zasad ochrony środowiska. Podczas zajęć terenowych w  Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji prześledzili drogę wody z ujęcia na Pilicy do naszych kranów.

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚ i GW w Łodzi 495 uczniów z klas I – VI wzięło udział w 11 wycieczkach do: Bełchatowa (kopalnia węgla brunatnego i Góra Kamieńsk), Uniejowa (geotermia), Rogowa (Arboretum, Muzeum Lasu, lekcje w lesie), Łodzi (Palmiarnia, Eksperymentarium), Spalskiego, Sulejowskiego i Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i zdolności plastyczne w licznych konkursach o tematyce ekologicznej oraz promującej nasz region. W sumie odbyło się 7 konkursów na które przeznaczono nagrody o łącznej wartości 4500 zł.

W ramach programu szkoła wzbogaciła się o liczne środki dydaktyczne, które uatrakcyjnią zajęcia ekologiczne prowadzone z dziećmi.

W mijającym roku szkolnym każdy uczeń w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków miał szansę skorzystać z różnych form zajęć i atrakcji, jakie zapewniał realizowany program ekologiczny. 34 uczniów z klas I – VI, biorąc udział w konkursach, zdobyło atrakcyjne nagrody. Na długo ten rok utkwi wszystkim w pamięci.

Autor: Izabela Kowalczyk. ZS Nr 4