Ceramika Paradyż z Nagrodą Gospodarczą Wojewody Łódzkiego

444

Ceramika Paradyż została uhonorowana Nagrodą Gospodarczą Wojewody Łódzkiego 2017, w kategorii “Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”. Nagroda ma charakter honorowy i cieszy się wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego. Uroczysta gala finałowa XIV edycji konkursu odbyła się 23 czerwca w Teatrze Miejskim w Sieradzu.

Kapituła Konkursu – w skład której weszli rektorzy uczelni państwowych, przedstawiciele mediów, organizacji gospodarczych, naukowych, kulturalnych i społecznych oraz instytucji publicznych – doceniła Ceramikę Paradyż za osiągnięcie równowagi między efektywnością i dochodowością a interesem społecznym, za wysoki poziom organizacji wewnętrznej, a także za nowoczesny model zarządzania, działania prospołeczne, proekologiczne i prorozwojowe.

W imieniu firmy, zaprojektowaną przez prof. Kazimierza Karpińskiego z ASP w Łodzi, statuetkę odebrał Prezes Zarządu Ceramiki Paradyż Adam Tępiński. Nagrodę wręczył wojewoda Zbigniew Rau oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała. – Tegoroczna nagroda jest dla mnie podwójnie ważna, ponieważ została wręczona za społeczną odpowiedzialność biznesu. Przejąłem ją od mojego ojca, założyciela Ceramiki Paradyż, który mnie zawsze tego uczył. Bardzo się cieszę, że zostaliśmy docenieni w tym ważnym aspekcie biznesu.mówi Adam Tępiński

 Głównym celem, przyznawanej od 2004 roku Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego, jest wyróżnienie firm, które wyznaczają kierunki działań gospodarczych na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych i osiągają przy tym najlepsze efekty ekonomiczne.  Jednocześnie są to podmioty, które w  istotny sposób wpływają na wizerunek całego regionu łódzkiego. Formuła konkursu zakłada przyznanie nagród w czterech kategoriach: “Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”, “Mikro i małe przedsiębiorstwo”, “Gospodarstwo rolne”, “Innowacyjność”.