Karta Tomaszowianina: można już pobierać i składać wnioski!

1026

Od 25 lipca można już pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Tomaszowianina. Może ją otrzymać mieszkaniec naszego miasta, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest miasto Tomaszów Mazowiecki, a także niepełnoletni członkowie jego rodziny w wieku powyżej 7 roku życia.  

Aby otrzymać kartę tomaszowianina należy wypełnić wniosek, który jest dostępny  poniżej lub

w punktach wydawania:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Budynek C, parter,  pokój 1 i 2

Informacja Urzędu Miasta

Budynek A, parter

Poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Środa – 7.30-17.00

Punkt informacyjny Urzędu Miasta w Galerii Tomaszów

Czwartek  i sobota w godz. 10.00-18.00

Informacja turystyczna

Pl. Kościuszki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  1. Cekanowska 5

Wniosek złożyć można elektronicznie na stronie internetowej www.kartatomaszowianina.pl

Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub na adres e-mail o możliwości odbioru Karty Tomaszowianina.

Kartę odbiera się osobiście (w przypadku osób niepełnoletnich odbiera rodzic/ opiekun prawny po okazaniu dowodu osobistego i dowodu uiszczenia opłaty.

Wysokość opłaty:

Karta jednoroczna

– 15 zł osoba pełnoletnia

– 10 zł dziecko do 18 roku życia

Karta trzyletnia

– 30 zł osoba pełnoletnia

– 20 zł dziecko do 18 roku życia

Program „Tomaszowska Karta Mieszkańca” rusza od 1 września 2017 roku i skierowany jest do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Stanowi element polityki społecznej, realizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. Jest  również narzędziem promocji mające na celu zachęcenie osób do osiedlania się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Program został przyjęty przez radnych w obecnej kadencji Uchwałą  Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

Karta tomaszowianina będzie uprawniać do skorzystania z darmowej komunikacji, ulg, zwolnień i preferencji w obiektach sportowych i rekreacyjnych, Arenie Lodowej, Skansenie Rzeki Pilicy, Grotach Nagórzyckich, Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,  Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego, a także podczas koncertów i innych wydarzeń miejskich. Posiadacz Karty Tomaszowianina zapłaci mniej za opłatę w ograniczonej już strefie Płatnego Parkowania.  Karta Tomaszowianina będzie pełnić również funkcję karty bibliotecznej.  Specjalne zniżki przygotują również partnerzy programu.

Szczegółowe informacje dotyczące Strefy płatnego parkowania od 1 października 2017 roku zostaną zamieszczone na stronie kartatomaszowianina.pl niezwłocznie po opublikowaniu uchwały  Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.