W ciągu roku podwoiła się liczba zatrudnionych cudzoziemców w województwie łódzkim

451

Na koniec czerwca ubiegłego roku, w województwie łódzkim liczba ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców wynosiła 11,5 tys. Równo rok później tj. 30 czerwca 2017 r. liczba ta jest większa o niemal 10 tysięcy osób i wynosi 21,2 tys. Najwięcej ubezpieczonych pochodzi
z Ukrainy.

 

Cztery lata temu liczba obcokrajowców w Polsce zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS przekraczała zaledwie sto tysięcy osób. Obecnie jest ich już ponad 378 tysięcy. Przeszło połowa z nich (ok. 215 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 17 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu.

 

Za gwałtowny wzrost liczby zagranicznych pracowników odpowiada przede wszystkim migracja z Ukrainy. W tej chwili Ukraińcy stanowią ponad 60 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców (270 tys.) Druga pod względem liczebności grupa ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców to Białorusini. Jest ich ponad 18 tysięcy. Kolejni są Wietnamczycy (ponad 7 tys.), Rosjanie (6,1 tys.) i Chińczycy (ponad 4,7 tys.).

 

Cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę na terenie naszego kraju podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce i tu odprowadza składki, chyba że wyjątkowo umowa między Polską a macierzystym krajem pracownika wyklucza taką sytuację.

 

Województwo łódzkie

 

W województwie łódzkim na dzień 30 czerwca br. najwięcej zatrudnionych cudzoziemców pochodzi z Ukrainy – 16 566, Białorusi – 647, Rosji – 252, Indii – 225, , Wietnamu – 216, Turcji – 224. Nie brakuje też zatrudnionych obywateli z Rumunii, Mołdawii, Niemiec, Francji. Nie spotkamy za to w województwie cudzoziemców, którzy odkładają składki w ZUS i są obywatelami takich krajów jak np.: Andora, Aruba, Birma, Czad, Gabon, Honduras, Islandia, Kambodża, Kostaryka, Paragwaj czy Somalia.

Monika Kiełczyńska

Regionalny Rzecznik ZUS

woj. łódzkie