Drogi przy szkołach pod okiem tomaszowskich policjantów.

494

Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego pozostało jeszcze kilka dni. Policjanci Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. sprawdzili ulice przy szkołach i przedszkolach zwracając szczególną uwagę na oznakowanie dróg i widoczność przejść dla pieszych.

Już za kilka dni najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego rozpoczną nowy rok szkolny. Wraz z pierwszym dzwonkiem w całym kraju ruszy coroczna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas której mundurowi w szczególny sposób zadbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym w rejonie szkół i placówek wychowawczo – oświatowych.

Jednym z elementów poprzedzających krajowe działania jest przeprowadzona przez tomaszowskich policjantów lustracja w okolicach szkół i przedszkoli. Funkcjonariusze sprawdzili wszystko, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci. Skontrolowane zostały drogi i ulice pod kątem zasadności istniejącego już oznakowania, ich stanu technicznego oraz widoczności znaków i urządzeń drogowych dla wszystkich uczestników ruchu. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości policjanci informowali o tym odpowiednie instytucje aby uzupełnili ewentualne braki i dokonali koniecznych napraw.

Mundurowi apelują do rodziców i opiekunów, aby także oni zadbali o bezpieczeństwo ich pociech w drodze do szkoły. Rozmawiajmy z dziećmi i przypominajmy im podstawowe zasady korzystania z dróg. Warto to zrobić jeszcze przed rozpoczynającym się w poniedziałek (4 września) rokiem szkolnym. Wybierzmy się wspólnie na spacer, decydując się właśnie na trasę, którą codziennie będzie pokonywało nasze dziecko do i ze szkoły, zwracając mu uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne. Jeśli zauważymy w rejonach szkół nieprawidłowości w ruchu drogowym niezwłocznie powiadommy o tym Policję.

Należy pamiętać o tym, że dziecko:

– w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat, czyli np. rodzeństwa. Zasada ta nie dotyczy jednak stref zamieszkania i tras przeznaczonych wyłącznie dla pieszych,

– w drodze do i ze szkoły ma obowiązek iść chodnikiem. W przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie drogi, a gdy go nie ma – lewą stroną drogi,

– powinno przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych czyli na przejściach dla pieszych,

– w przypadku przejść z sygnalizacją świetlną, dozwolone jest przejście tylko gdy świeci zielone światło, zaś gdy nie ma sygnalizatora powinno wykonać następujące czynności: spojrzeć w lewo, później w prawo, ponownie w lewo i gdy nic nie jedzie, może bezpiecznie przejść przez jezdnię,

– nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie może wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem, a oczekując na możliwość przejścia, nie powinno stać za blisko jezdni,

– na przejściach z wysepką powinno się na niej zatrzymać, aby ponownie upewnić się przed wkroczeniem na drugi pas ruchu,

– nie może wchodzić na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu,

– nie powinno przebiegać przez jezdnię oraz bawić się w jej pobliżu.

Koniec lata i początek jesieni to czas kiedy duża grupa uczniów drogę do szkoły pokona na rowerze. W tej sytuacji należy pamiętać, że dziecko:

– w wieku do 10 lat powinno poruszać się po drodze na zasadach pieszego – na chodniku i pod opieką osoby dorosłej,

– po 10 roku życia może kierować rowerem po drodze dla rowerów, po poboczu lub po jezdni,

– powinno trzymać się prawej strony jezdni,

– podczas jazdy nie może korzystać z telefonu komórkowego – powinno trzymać obie dłonie na kierownicy,

– w sytuacji, gdy równolegle do jezdni lub pobocza poprowadzona jest droga rowerowa, musi korzystać wyłącznie z niej,

– poruszając się rowerem po drodze dla rowerów ma pierwszeństwo przed pieszymi i pojazdami, które w szczególnych przypadkach mogą również z niej korzystać,

–  w przypadku, gdy na drodze rowerowej wyznaczono przejście dla pieszych, poruszając się rowerem powinno zachować szczególną ostrożność i zwolnić lub zatrzymać się, gdy z przejścia korzysta pieszy,

– przejeżdżając przez przejazd dla rowerzystów ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami, które powinny zachować szczególną ostrożność i ustąpić mu przejazdu,

– korzystając z przejścia dla pieszych, ma obowiązek przeprowadzić rower,

– w sytuacji gdy wzdłuż drogi nie prowadzi droga rowerowa, kierując jednośladem powinno poruszać się po poboczu,

– skręcając w prawo powinno zbliżyć się do prawej krawędzi, natomiast skręcając w lewo do środka jezdni lub lewej krawędzi w przypadku drogi jednokierunkowej,

– zamiar skrętu powinno sygnalizować wyciągnięciem ręki, po uprzednim upewnieniu się, że nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo,

– powinno używać kasku i ochraniaczy, aby uchronić się podczas upadku.

Poziom bezpieczeństwa naszych dzieci niewątpliwie zwiększymy zaopatrując je w elementy odblaskowe. Nawet najmniejszy odblask zamieszczony w sposób widoczny na odzieży lub rowerze spowoduje, że kierowcy będą mieli więcej czasu na reakcję i możliwość ominięcia naszego dziecka na drodze.

Autor KPP Tomaszów Mazowiecki