ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego

924

Choć ustawa obniżająca wiek emerytalny, do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, wchodzi w życie 1 października br., Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od 1 września rozpoczął przyjmowanie wniosków emerytalnych. W całym kraju dodatkowo może wpłynąć ponad 331 tys. wniosków. W województwie łódzkim w ostatnich miesiącach roku może wpłynąć w sumie ok. 33 tys. wniosków o emeryturę.

W celu realizacji zmian w przepisach Zakład podjął szereg działań na polu organizacyjnym, informatycznym, kadrowym. Organizował szereg akcji informacyjnych i medialnych.

 Przewidując od września wzrost wpływu wniosków o emeryturę, przygotowywaliśmy się do ich przyjęcia i realizacji już od pierwszych miesięcy roku. Podjęliśmy wiele konkretnych działań. Przeprowadziliśmy wiele szkoleń dla pracowników, by mogli obsłużyć klientów
w ramach instytucji doradcy emerytalnego. Cały czas monitorujemy sytuację i kierujemy do obsługi więcej pracowników jeśli jest taka potrzeba. Przeorganizowaliśmy przestrzeń
w obiekcie by ustawić nowe stanowiska, zorganizowaliśmy zespół wsparcia złożony
z pracowników innych komórek merytorycznych, który będzie pomagał przy realizacji wniosków. Staramy się też ułatwić złożenie wniosków ubezpieczonym, którzy mieszkają w gminach, w których nie ma jednostki ZUS. Będziemy tam pełnić dyżury w różnych instytucjach i zbierać wnioski od ubezpieczonych by nie musieli już fatygować się do Zakładu. W tych ostatnich miesiącach chcemy mieć „wszystkie ręce na pokładzie” dlatego prosiliśmy pracowników, by wcześniej wykorzystali urlopy.

W województwie łódzkim od 3 lipca z usług doradcy emerytalnego skorzystało ok. 28 tys. osób. Tylko w Łodzi w 3 placówkach, przyjęliśmy ok. 10,5 tys. potencjalnych emerytów. Oszacowaliśmy, że do końca roku, w województwie łódzkim może wpłynąć w sumie ok. 33 tys. wniosków o emeryturę, w tym wnioski od osób, które w ostatnim kwartale będą kończyły wiek emerytalny i miały prawo wystąpić o emeryturę. Z obliczeń wychodzi więc, że przez ostatnie 4 miesiące tego roku, do ZUS w woj. łódzkim może wpłynąć dodatkowo więcej wniosków o emeryturę niż przez cały 2016 r., a tych w ubiegłym roku wpłynęło ponad 23 tys.

Od 1 września wnioski mogą składać osoby, które przed 1 października ukończyły obniżony wiek emerytalny. Zasadą jest, że najwcześniej wniosek o emeryturę może zostać złożony na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Warto zauważyć, że choć wnioski zostaną złożone we wrześniu, prawo do emerytury będzie przyznawane najwcześniej od 1 października, czyli od dnia wejścia w życie przepisów obniżających wiek emerytalny. Od października będzie też biegł dla ZUS-u termin rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji

Liczba klientów i wniosków do godz. 1,50:00

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków
o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego.

 Do godz. 10:00 wpłynęło w całym województwie prawie 600 wniosków.

Dla porównania, w ubiegłym kwartale w województwie łódzkim dziennie przyjmowano ok. 70 wniosków.

Na Salach Obsługi Klientów na stanowiskach emerytalno-rentowych do godz. 15:00 przyjęto dziś

– w  Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim przyjęto 975  klientów i złożone zostały 363 wnioski o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego

Na terenie całego województwa przyjęto więc na salach emerytalno-rentowych  4633 klientów i złożonych zostało 1900 wniosków o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego