Zabrzmiał pierwszy dzwonek!

342

Uczniowie wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Dziś odbywały się uroczyste apele z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W Tomaszowie w szkołach zarządzanych przez miasto naukę rozpoczęło ponad 5,5 tys. uczniów, z czego 545 to uczniowie klas pierwszych, a w przyszkolnych zerówkach uczyć się będzie 148 dzieci.

W tym roku, wszyscy uczniowie po raz pierwszy otrzymali darmowe podręczniki.

Urząd Miasta pozyskał ponad 170 tys. zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remonty bieżące sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych, doposażenie szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, doposażenie pomieszczeń do nauki w meble. Natomiast ponad 160 tys. zł przeznaczono na doposażenie pracowni do nauki fizyki i chemii w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Dodatkowo, w ramach remontów bieżących wykonano adaptację pomieszczeń mieszkalnych na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 (koszt to 35 tys. zł), malowanie pomieszczeń w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim – (22 tys. zł) oraz cyklinowanie parkietu (w salach na świetlicy) w Gimnazjum nr 7 (4,3 tys. zł).

Źródło: Urząd Miasta