Sprzątanie świata 2017

780

W tym roku dwudziesta czwarta edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017” przebiega pod hasłem „Nie ma śmieci –  są surowce”. Jej celem jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału. Akcja odbędzie się od 15 do 17 września.

Akcja „Nie ma śmieci –  są surowce” ma zainspirować Polaków do działania na rzecz środowiska i promowania obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Jak każdego roku młodzi wolontariusze ze wszystkich przedszkoli i szkół oraz pracownicy firm z terenu Tomaszowa Mazowieckiego wyruszą  na wielkie sprzątanie naszego miasta. Firma ENERIS Surowce S. A. przekaże dzieciom, młodzieży i innym osobom uczestniczącym w akcji niezbędne rękawice i worki. Po zakończeniu akcji firma odbierze z wyznaczonych miejsc zebrane odpady.

Zapraszamy także dorosłych do wzięcia udziału we wspólnym sprzątaniu. Chętnych prosimy o kontakt osobisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (bud. „A”, piętro II, pokój nr 46) lub pod numerem telefonu: 44 724 23 11 wew. 262.

Źródło: Urząd Miasta