Ocalona przez Sprawiedliwych

618

Nietypowo rozpoczęli lekcje języka  polskiego 5 września uczniowie 5a, 6a i 7c  w Szkole Podstawowej nr 13. Spotkali się z Felicją Weiss z Izraela, która przeżyła Holokaust. Panią Weiss do Tomaszowa zaprosił polonista Zbigniew Milczarek.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku – w ramach spotkań ze świadkami historii – o swoim cudownym ocaleniu z getta warszawskiego opowiadała uczniom Trzynastki Zofia Kamionowska.

Felicja Weiss przeżyła czas zagłady dzięki Polakom, którzy, narażając życie własne i swoich bliskich, ratowali Żydów. Przetrwała dzięki Sprawiedliwym.

Opowiedziała uczniom Trzynastki o zamordowaniu najbliższych, o ojcu, z którym uciekła z getta w Środuli po przekupieniu strażnika w sierpniu 1943 roku. Później tata ukrywał ją u polskich rodzin z Będzina i okolic. Po raz ostatni widziała go w kwietniu 1944 roku. W ostatnim roku wojny i w następnych latach zaopiekowała się nią rodzina Pesselów. Koniec lat czterdziestych spędziła w domu dziecka dla sierot żydowskich w Chorzowie, a następnie w Bielsku.
W latach pięćdziesiątych przebywała u p. Rysi, oczekując na wyjazd do Izraela. Po zdaniu matury i zaliczeniu 5 semestrów na Politechnice Gliwickiej wyjechała do Izraela w 1957 roku.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 nie tylko wysłuchali opowieści gościa z Izraela, ale przeprowadzili również wywiad z F. Weiss. Poznali brzmienie hebrajskiego i sposób zapisywania słów w tym języku.

Felicja Weiss zachęcała uczniów pana Z. Milczarka do  życzliwości i wzajemnego szacunku. Bo takie dobro mieli w swoich sercach Sprawiedliwi, którzy ocalili jej życie.

Źródło: SP 13