Podsumowanie XIV edycji turnieju „Młoda krew ratuje życie”

791

8 września 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się podsumowanie XIV edycji turnieju „Młoda krew ratuje życie”, pod Honorowym patronatem Marszałka Województwa łódzkiego Witolda Stępnia i Łódzkiego Kuratora Oświaty – Grzegorza Wierzchowskiego.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Pani Marszałek Joanna Skrzydlewska
Łódzki Wicekurator Oświaty – Pani Elżbieta Ratyńska
Dyrektor do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi – Pani Dioniza Marciniak – Bielak
Członek Krajowej Rady HDK PCK – Pan Andrzej Chałupka
W tegorocznej edycji uczestniczyło 2800 uczniów , którzy oddali łącznie 1580 litrów,
z czego ponad 103 litry oddali uczniowie naszej szkoły.
Po wystąpieniach zaproszonych gości, którzy dziękowali młodzieży za zaangażowanie w oddawanie krwi, honorowi krwiodawcy – Kacper Darmos i Daniel Lesiewicz oraz opiekun klubu HDK PCK Beata K. Burzyńska, odebrali pamiątkowe puchary i dyplomy za zajęcie I
i II miejsca w następujących kategoriach turnieju;

I miejsce w województwie łódzkim w kategorii najwięcej oddanej krwi w przeliczeniu na jednego krwiodawcę.
II miejsce w województwie łódzkim w kategorii najwięcej oddanej krwi.

Serdecznie gratulujemy krwiodawcom i życzymy dalszych sukcesów!
Warto podkreślić, że jest to już kolejne 9 zwycięstwo „Samochodówki” w tym turnieju.

Źródło: ZSP Nr 3