Dzień Patrona i Ślubowanie Klas Pierwszych w ZSP Nr 8

449

Tradycja i pamięć – te dwie wartości niezwykle mocno wpisują się w kalendarz uroczystości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8. Wrzesień jest dla społeczności szkolnej miesiącem szczególnym. Odbywa się wtedy zarówno ślubowanie klas pierwszych, jak i uroczysty Dzień Patrona poświęcony Pułkownikowi Stanisławowi Hojnowskiemu.

W szkolnej akademii 26 września 2017r. udział wzięli uczniowie i nauczyciele, a także zaproszeni przyjaciele szkoły przy ulicy Nadrzecznej. Z racji osoby Patrona i porozumienia o współpracy honorowymi gośćmi byli żołnierze 7 batalionu kawalerii powietrznej wchodzącego w skład 25 BKPow.: kapitan Paweł Ziętara-pełniący obowiązki dowódcy 7 bkpow, starszy chorąży sztabowy Andrzej Klepacz-starszy podoficer dowództwa batalionu i szeregowy Marta Grabalska.

Zgodnie z tradycją na początku spotkania wprowadzono sztandar szkoły oraz odśpiewano hymn państwowy. Jako pierwszy głos zabrał  Dyrektor ZSP nr 8 pan Tomasz Migała. W swoim okolicznościowym przemówieniu nawiązał zarówno do roty ślubowania, jak też postaci Patrona, który zginął w obronie naszego miasta 6/7 września 1939 roku.

Następnie reprezentanci klas pierwszych złożyli ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów. Ślubowali na sztandar, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły, wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę i prawdomówność oraz rzetelnie pracować dla chwały swojej szkoły oraz ojczyzny.
Tradycyjnie delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy obelisku pułkownika Hojnowskiego na terenie szkoły oraz mogile Patrona na Cmentarzu Wojskowym.

Również w trakcie akademii Dyrektor Szkoły wspólnie z p.Grażyną Góralczyk uhonorował nagrodami oraz wyróżnieniami laureatów konkursu plastyczno-multimedialnego „Mój Patron-płk Stanisław Hojnowski„. Najlepsi okazali się: Monika Siwek (III TA) i Sebastian Kierebiński (II A).

Wszyscy zgromadzeni wysłuchali ciekawego programu artystycznego, zakończonego wspólnym odśpiewaniem znanej pieśni „Jest takie miejsce, jest taki kraj”. Na koniec  kpt. Paweł Ziętara w krótkim wystąpieniu podziękował uczniom i życzył powodzenia dla „pierwszaków”. Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoliło zebranym na chwilę refleksji o ojczyźnie, pamięci i tradycji.

Uroczystość przygotowały: p.Aneta Kowalska, p.Joanna Kosior i p.Monika Morga.

Źródło: ZSP Nr 8 Tomaszów Mazowiecki