Podpisanie umowy dotyczącej rewitalizacji budynku ,,budowlanki”

462

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja prasowa, dotycząca otrzymanego dofinansowania w wysokości 8 149 680 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie VII.1.2 Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. Wniosek „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” został oceniony najlepiej ze wszystkich złożonych projektów uzyskując 82,10 % punktów. Podczas konferencji została również podpisana umowa dotycząca rewitalizacji budynku ,,budowlanki”.

W konferencji udział wzięli m.in.: członkowie zarządu województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i Dariusz Klimczak, starosta tomaszowski Mirosław Kukliński, wicestarosta Dariusz Kowalczyk a także członkowie zarządu powiatu Bartłomiej Matysiak, Barbara Robak, Leszek Ogórek.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim