Dzień Edukacji Narodowej w I LO

691

Wyjątkowo świąteczną oprawę miał w I Liceum tegoroczny Dzień Nauczyciela. Liryczno – wokalny program artystyczny przygotowany przez klasy pierwsze, drugie i trzecie był najmilszym prezentem dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Był to również tradycyjnie dzień przyznania nagród za wyróżniającą pracę dydaktyczno – wychowawczą. W tym roku nagrodę organu prowadzącego otrzymała pani wicedyrektor Anna Dudek, natomiast nagrody dyrektora I Liceum trafiły do rąk pani Jolanty Ambrozik, pani Małgorzaty Padar, pani Jolanty Kielskiej, pani Moniki Sochy, pana Wojciecha Małagockiego, pana Mariusza Linka, pana Marka Grabolusa i pana Mieszka Zdziechowskiego. Święto Edukacji Narodowej w tradycji polskiej zajmuje bardzo ważne miejsce, kształcenie przyszłych pokoleń to wielki obowiązek i trudna misja, jednak bycie nauczycielem jest ogromną satysfakcją dla wszystkich tych, którzy swój zawód kochają. A właśnie tacy nauczyciele uczą w I Liceum, o czym z dumą w swoim wystąpieniu mówiła pani dyrektor.

Źródło: I LO